gray bar
Městské lesy Zlín
multicolor bar

 

Nabízíme smrkové palivové dřevo za výhodné ceny

Během letošního léta těžime smrky napadené kůrovcem. Dřevní hmota je odvážena na místní pily do 20km od Zlína. Pro drobné odběratele nabízíme smrkové dřevo na topení za výhodné ceny

Větrná kalamita

29. října během silného větru byly stovky stromů vyvráceny. Nejvíce v okolí Stezky zdraví nad Lazy ve Zlíně. Upozorňujeme, že platí zákaz vstupu do blízkosti vyvrácených nebo zlomených stromů. Hrozí nebezpečí jejich pádu.

Rekonstrukce lesní cesty Vršava

V květnu 2017 byla provedena rekonstrukce lesní cesty na Vršavě. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Programu rozvoje venkova. Celková délka opraveného úseku cesty je 370m, povrch byl zhutněn a navezena vrstva štěrkodrti. Cesta bude sloužit k odvozu dřevní hmoty. http://www.lesyzlin.eu./doc/Publicita_Lesy_mesta_Zlina.pdf

Těžba stromů na Velíkové

V zimních měsících proběhla těžba stromů v okolí Velíkové. Nevznikly holoseče, protože těžba probíhá výběrem jednotlivých stromů. Současně se tímto způsobem uvolňují nálety jedle a dubu a není nutné uměle zalesňovat. Nálety jedle v květnu oplotíme proti dančí zvěři. Těžba dřeva tímto způsobem bude znovu pokračovat na podzim v okolí Rabliny. Na úklidu klestu se podílí občané Velíkové. Poděkování patří městské policii Zlín za kontrolu skládek dřeva.

Podzimní sázení stromů

Stromy v lese kácíme tak, abychom vytvořili prostor mladým stromkům. Les se tak obnoví sám. Na plochách, kde byl les zničen kůrovcem, musíme zalesnit sazenicemi z lesních školek. Tisíce sazenic  vysazujeme u sídliště Vršava. Pomohli nám klienti s mentálním hendikepem z Naděje. Děkujeme.

Letní těžby kůrovcem napadených stromů

Stejně jako minulý rok těžime smrky napadené kůrovcem. Dřevo přibližujeme traktorem a na menší vzdálenosti koněm. Dřevní hmota je odvážena na místní pily do 20km od Zlína.

Konference FSC ve Zlíně

Lesy města Zlína spolupořádaly v červnu 2016 konferenci FSC s exkurzí do městských lesů. Od minulého roku jsme držiteli prestižního certifikátu FSC, který zaručuje, že dřevo pochází z lesa pěstovaného přírodě blízkým způsobem.