gray bar
Městské lesy Zlín
multicolor bar

Větrná kalamita

29. října během silného větru byly stovky stromů vyvráceny. Nejvíce v okolí Stezky zdraví nad Lazy ve Zlíně. Upozorňujeme, že platí zákaz vstupu do blízkosti vyvrácených nebo zlomených stromů. Hrozí nebezpečí jejich pádu.

Rekonstrukce lesní cesty Vršava

V květnu 2017 byla provedena rekonstrukce lesní cesty na Vršavě. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Programu rozvoje venkova. Celková délka opraveného úseku cesty je 370m, povrch byl zhutněn a navezena vrstva štěrkodrti. Cesta bude sloužit k odvozu dřevní hmoty. http://www.lesyzlin.eu./doc/Publicita_Lesy_mesta_Zlina.pdf

Těžba stromů na Velíkové

V zimních měsících proběhla těžba stromů v okolí Velíkové. Nevznikly holoseče, protože těžba probíhá výběrem jednotlivých stromů. Současně se tímto způsobem uvolňují nálety jedle a dubu a není nutné uměle zalesňovat. Nálety jedle v květnu oplotíme proti dančí zvěři. Těžba dřeva tímto způsobem bude znovu pokračovat na podzim v okolí Rabliny. Na úklidu klestu se podílí občané Velíkové. Poděkování patří městské policii Zlín za kontrolu skládek dřeva.

Podzimní sázení stromů

Stromy v lese kácíme tak, abychom vytvořili prostor mladým stromkům. Les se tak obnoví sám. Na plochách, kde byl les zničen kůrovcem, musíme zalesnit sazenicemi z lesních školek. Tisíce sazenic  vysazujeme u sídliště Vršava. Pomohli nám klienti s mentálním hendikepem z Naděje. Děkujeme.

Letní těžby kůrovcem napadených stromů

Stejně jako minulý rok těžime smrky napadené kůrovcem. Dřevo přibližujeme traktorem a na menší vzdálenosti koněm. Dřevní hmota je odvážena na místní pily do 20km od Zlína.

Konference FSC ve Zlíně

Lesy města Zlína spolupořádaly v červnu 2016 konferenci FSC s exkurzí do městských lesů. Od minulého roku jsme držiteli prestižního certifikátu FSC, který zaručuje, že dřevo pochází z lesa pěstovaného přírodě blízkým způsobem.